Yhteystiedot

Sähköposti: info@soronendesign.fi
Puhelin: 044 215 2000
Postiosoite: Vanhatie 6, 50670 Otava
(Ei fyysistä asiointipistettä)

Toimitusehdot

Tilaukset toimitetaan yleensä Postin kuljetettavaksi tilausta seuraavana arkipäivänä. Lähetykset saapuvat perille tilaajille Postin toimitusaikataulujen mukaisesti. Useimmiten tilaukset ovat perillä 1-3 arkipäivän kuluessa.

Maksuehdot

Verkkokaupassamme käytetään Checkout -maksupalvelua. Maksuehdot löydät tästä: https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot.

Takuu- ja palautuskäytännöt

Käyttämättömillä tuotteilla on etämyyntiä koskevan kuluttajasuojalain mukainen 14 vuorokauden palautusoikeus tilauksen vastaanottamisesta alkaen. Jos haluat palauttaa tuotteen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: info@soronendesign.fi. Teemme sinulle maksuttoman palautuspyynnön Postille. Palautettavien tuotteiden tulee olla siinä kunnossa, missä olet ne itse saanut.

Jos kyseessä on viallinen tai väärä tuote, oman harkintamme mukaisesti tuote joko korvataan uudella tai sen hinta hyvitetään. Reklamaation käsittelyä varten pyydämme seuraavat tiedot: palautettavan tuotteen tilausnumeron ja tuotetiedot, sisältäen syyn palautukseen sekä toivotko tuotteen korvaamista uudella vai hyvitystä.

Hygieniatuotteiden erityisehdot: tuotteet, jotka ovat ihokosketuksessa tai muusta syystä lasketaan hygieniatuotteiksi ovat turvallisuussyistä palautettavissa vain käyttämättömänä avaamattomassa, sinetöidyssä pakkauksessaan. Hygieniatuotteiksi lasketaan ainakin seuraavat, sekä niitä vastaavat tuotteet: partahöylät, partaterät, partasudit, partavaahtokulho sekä kaikki muut vastaavat tuotteet, jotka käytössä joutuvat iho/kemikaalikosketukseen.

Tuoksujen eritysehdot: jokaisen tuoksun mukana toimitetaan testeri, jolla voit varmistaa että olet varmasti tyytyväinen tuoksuun. Koska tuoksu on testattavissa testerin avulla, palautusoikeus koskee vain avaamattomia & sinetöityjä pakkauksia.

Tilauksen peruminen

Jos tilausta ei ole ehditty lähettämään, tilaus voidaan perua täysin veloituksetta ja maksamasi kauppahinta palautetaan sinulle. Hyvitys tehdään aina samaa maksutapaa käyttäen kuin millä tilaus on alunperin maksettu. Käyttämättömillä tuotteilla on etämyyntiä koskevan kuluttajasuojalain mukainen 14 vuorokauden palautusoikeus tilauksen vastaanottamisesta alkaen. Jos haluat palauttaa tuotteen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: info@soronendesign.fi. Teemme sinulle maksuttoman palautuspyynnön Postille. Palautettavien tuotteiden tulee olla siinä kunnossa, missä olet ne itse saanut. Postista noutamattomia paketteja emme lähtökohtaisesti lähetä uudelleen, vaan oletamme tilauksen peruuntuneen ja hyvitämme tuotteen toimituskuluineen sinulle.


Tietosuojailmoitus

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.11.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Soronen Design, 50670 Otava, Suomi, y-tunnus 2590428-4.

info@soronendesign.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tuomas Soronen, tuomas@soronendesign.fi.

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (vapaaehtoinen rekisteröityminen sivustolle)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista tuotteista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot.

Tiedot säilytetään asiakasrekisterissä kunnes asiakas pyytää tietojen poistoa. Sivustolla käytetyt evästeet ovat voimassa 60 minuuttia, jonka jälkeen evästeiden tiedot tuhotaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan vapaaehtoisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa (esim. asiakkaan lähettämät tuotearvostelut).

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).